Stanovanje

je

eden

od

osnovnih

pogojev,

da

mlad

par

ustvari

družino.

Že

desetletja

opažamo

beg

mladih

v

tujino.

Mladi

se

spopadajo

z

visokimi

cenami

stanovanj

in

najemnin,

lastniki

stanovanj

jim

postavljajo

vse

ostrejše

pogoje

za

najem,

banke

pa

jim

zelo

težko

dodelijo

kredite za nakup nepremičnine. Največja slabost najemnega trga, kot je zdaj »urejen«, pa je, da ne ponuja nobene varnosti in stabilnosti.

Po

oceni

stanovanjskih

skladov

v

Sloveniji

primanjkuje

10

tisoč

stanovanjskih

enot,

ta

primanjkljaj

pa

se

z

leti

zgolj

povečuje.

Novogradnje,

ki

se

pojavljajo

na

trgu,

so

za

iskalce

stanovanj

predrage

in

po

funkcionalnosti

ne

odgovarjajo

njihovim

potrebam.

Predvsem

mladi

si

težko

zagotovijo lastno stanovanje, saj nimajo dostopa do posojil in so zato obsojeni na drag najem ali bivanje pri starših.

Lastništvo

je

za

večino

postalo

nedostopno.

V

Sloveniji

so

se

leta

2018

cene

nepremičnin

zvišale

za

15,1

odstotka

(največ

v

EU),

kar

je

v

primerjavi z evropskim povprečjem, ki za isto leto znaša 4,3 odstotka, ogromno.

Obenem

v

Sloveniji

gradimo

premalo

stanovanj,

da

bi

lahko

zadostili

potrebam

in

tako

znižali

tudi

njihovo

ceno.

Kar

je

v

izgradnji

danes,

so

največkrat le večini nedostopna luksuzna stanovanja.

Naš

projekt

vsebuje

inovativen,

neprofitni

način

pridobitve

domovanja

za

mlade

ljudi,

ki

bi

si

hoteli

ustvariti

družino.

Sestoji

se

iz

treh

dejavnikov:

• Občina uredi ustrezno zemljišče, ki se ga odstopi za namen reševanja stanovanjske problematike. • Z evropskimi sredstvi, donacijami, državnimi razpisi in dobrodelnimi prireditvami plačamo komunalno infrastrukturo. • Na zemljišču postavimo naselje montažnih hiš, okvirne površine od 65 do 78 m2, kar bi bila končna cena za družino. Bonitete tega projekta so večkratne, saj prinese ugodnosti državi, občini in mladim ljudem, študentom, ki bi si s tem projektom rešili stanovanjski problem. Če bomo z našim delom preprečili izselitev iz države vsaj nekaj od 8000 letno izseljenih (povečini visoko izobraženih) oseb, bo naše poslanstvo uspešno. Konec koncev je treba v življenju narediti tudi nekaj, kar nam ni v finančno korist.
Ustava RS, 1991, 78. člen (primerno stanovanje): Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. -